This browser is currently not supported. Please use a browser like Google Chrome
X

Play Nice

PLAY NICE er et sæt rammer for, hvordan vi alle får en god festival – sammen!

Vær derfor sikker på, at du har læst og forstået nedenstående som frivillig på vores festival:

 

ALDER – Jeg lover,
– at jeg er fyldt 18 år, når jeg tilmelder mig som frivillig

 

VAGTER – Jeg er indforstået med,
– at såfremt min nærmeste leder har aktiveret ‘vagtbytte’ for mine vagtplaner, er evt. vagtbytte på eget initiativ og ansvar.

– at jeg møder op til alle mine vagter som aftalt

– at jeg møder op på alle mine vagter min. 15 minutter før tid. Det er mit eget ansvar at møde til tiden.

 

FRIVILLIG T-SHIRT – Jeg er indforstået med,
– at jeg under alle mine vagter på festivalen bærer min frivillig T-shirt.

– at jeg ikke bærer min frivillig T-shirt, når jeg har fri under festivalen.

 

AFBUD & KONTAKT – Jeg er indforstået med,
– at jeg skal overholde afbudsfristen. Herefter er min tilmelding som frivillig bindende.

– at jeg ikke må udeblive fra en vagt uden at have meldt afbud til min nærmeste leder. Dette skal foregå telefonisk, hvis der er under to døgn til min vagt.

–  at jeg ved akut sygdom og/eller uforudsigelige hændelser giver besked til min nærmeste leder hurtigst muligt. Dette skal foregå telefonisk.

– at festivalen i særlige tilfælde kan kræve fremvisning af en lægeerklæring. Jeg står selv for evt. udlæg til denne, og herefter  refunderes udlægget af festivalen.

 

DEPOSITUM, GEBYR & BLACKLISTING – Jeg er indforstået med,
– at jeg, inden jeg kan tilmelde mig som frivillig, indbetaler et depositum på kr. 300. Det fulde depositum får jeg retur efter endt festival, såfremt jeg møder op til mine vagter og overholder nærværende rammer for at PLAY NICE.

– at jeg i tilfælde af afbud efter afbudsdeadline mister mit depositum på kr. 300 – dette gælder uanset årsag til mit afbud.

– at jeg i visse tilfælde af udeblivelse, eller hvis jeg ikke har formået at PLAY NICE – dette gælder naturligvis også de “almindelige” regler for god opførsel, både mister mit depositum på kr. 300, risikerer at blive opkrævet et gebyr på kr. 2.700 samt bliver blacklistet som frivillig på festivalen i to år.

– at hvis jeg melder afbud som frivillig, men allerede har modtaget mit armbånd, skal jeg sende et billede af armbåndet afklippet som dokumentation til min nærmeste leder. Overholder jeg ikke dette, har festivalen ret til, udover at beholde mit depositum, at opkræve et gebyr på kr. 2.700 og blackliste mig.

Du kan læse mere om depositum og gebyr her

 

EUFORISERENDE STOFFER, ALKOHOL OG VOLD – Jeg er indforstået med,
– at brugen af og handel med euforiserende stoffer er forbudt. Oplever jeg brug eller handel, skal jeg hurtigst muligt kontakte enten min nærmeste leder eller sikkerhedspersonalet på pladsen.

– at jeg ikke må møde påvirket op på min vagt, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke alkohol under min vagt.

– at det ikke er tilladt at forære noget væk fra en bod/bar eller andet på festivalen. Gratis udskænkning eller udlevering af mad- eller drikkevarer samt snyd med byttepenge vil blive opfattet som tyveri og bliver derfor meldt til politiet.

– at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer. Hverken dem med eller uden alkohol. Dette gælder også vand – det kan jeg hente i vandposter på pladsen i min udleverede drikkedunk.

– at slåskampe, trusler og lignende ikke accepteres på festivalen.

 

VÆRDIGENSTANDE – Jeg er indforstået med,
– at det er mit eget ansvar, hvis jeg tager værdigenstande med på festivalen.

Alle frivillige er forsikret via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker personskade, men ikke private ting. Tager du for eksempel din computer eller mobil med på festivalen, er det dit eget ansvar.

 

PRESSE OG ARTISTER – Jeg er indforstået med,
– at det ikke er tilladt at medbringe båndoptagere, videokamera, spejlreflekskameraer samt professionelt fotoudstyr uden forudgående tilladelse. Dog må du gerne medbringe små digitale videokameraer (lommestørrelse) og mobiltelefoner.

– at det er forbudt at tage billeder af artisterne, bede om en autograf eller på anden måde kontakte dem. Jeg respekterer artisternes privatliv.

– at al kommunikation med pressen foregår gennem ledelsen. Derfor må jeg ikke udtale mig til pressen om festivalen eller på vegne af festivalen.

 

FOTOGRAFERING – Jeg er indforstået med,
– at festivalen har fotografer på pladsen, som tager billeder af gæster og frivillige, til formål at offentliggøre billederne både på festivalens hjemmesiden, på festivalpladsen og på festivalens Facebook og Instagram. Jeg har som frivillig mulighed for at give samtykke til, at festivalen må benytte billederne på nævnte sider i forbindelse med min tilmelding som frivillig. Jeg har yderligere mulighed for at anmelde billeder, hvor jeg er identificerbar til info@tinderbox.dk for at få dem slettet, hvis jeg ønsker det.

 

DRONER OG VIDEOOVERVÅGNING – Jeg er indforstået med,
– at der vil i perioder være droner i afgrænsede områder omkring pladsen. Droneflyvningen er godkendt og overholder retningslinierne. Billederne er overbliks- og stemningsbilleder. Billederne vil blive brugt til optimering af logistik og markedsføring i forbindelse med Tinderbox

For the love of
Life + Music

Følg os

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyt fra Tinderbox

Tuborg Musik
© 2021 Tinderbox