This browser is currently not supported. Please use a browser like Google Chrome
X

REGLER & VILKÅR

Tinderbox’ regler understøtter de almindelige regler for god opførsel i samfundet. Efterkom altid henvisninger fra sikkerhedspersonalet – de er der for at passe på os alle sammen og sikre, at vi alle får en fantastisk Tinderbox.

I tilfælde af, at nedenstående Regler & Vilkår samt de almindelige etiske regler i vores samfund overskrides eller misligholdes, forbeholder vi os retten til at blackliste dig, klippe/blokere dit armbånd, beholde dit depositum og/eller opkræve et gebyr.

ALDER – Jeg lover…
– at jeg er fyldt 18 år inden d. 1. juni 2018

INDSATSTIMER OG VAGTER – Jeg er indforstået med,
– at hvis min indsats ligger før og/eller efter Tinderbox, så svarer den til minimum 24 timer

– at hvis min indsats ligger under Tinderbox , så svarer den til minimum 16 timer

– at mine timer højst sandsynligt fordeles over mere end en dag, hvis ikke andet bliver nævnt.

– at jeg skal godkende min vagtplan inden d. 15. juni, hvis jeg ikke godkender min vagtplan inden d. 15. juni har Tinderbox ret til at afmelde og blackliste mig som frivillig. Du godkender dine vagter under ‘mine vagter’.

– at såfremt min teamleder har aktiveret vagtbytte, er evt. vagtbytte på eget initiativ og ansvar.

ARBEJDSTØJ – Jeg er indforstået med,
– at jeg under alle mine vagter på Tinderbox bærer min frivillig T-shirt.

– at jeg ikke bærer min frivillig T-shirt, når jeg har fri under Tinderbox.

AFBUD, FREMMØDE & KONTAKT – Jeg er indforstået med,
– at afbudsfristen er senest d. 1. juni 2018 for mig, som har indsatsperiode før og/eller efter Tinderbox. Herefter er min tilmelding som frivillig bindende, og jeg vil miste mit depositum på kr. 300, hvis jeg melder afbud efterfølgende.

– at afbudsfristen er senest d. 15. juni 2018 for mig, som har indsatsperiode under Tinderbox. Herefter er min tilmelding som frivillig bindende, og jeg vil miste mit depositum på kr. 300, hvis jeg melder afbud efterfølgende.

– at jeg ikke må udeblive fra en vagt uden at have meldt afbud til min frivilligkoordinator og/eller teamleder. Dette skal foregå telefonisk, hvis der er under to døgn til min vagt.

– at jeg altid skal møde minimum 15 minutter før min vagt starter. Det er mit eget ansvar at møde til tiden.

– at jeg ved akut sygdom og/eller uforudsigelige hændelser giver besked til min frivilligkoordinator og/eller teamleder hurtigst muligt. Dette skal foregå telefonisk.

– at Tinderbox i særlige tilfælde kan kræve fremvisning af en lægeerklæring. Denne vil være for eget udlæg, som bliver refunderet af Tinderbox.

DEPOSITUM, GEBYR & BLACKLISTING – Jeg er indforstået med,
– at jeg, inden jeg kan tilmelde mig som frivillig på Tinderbox, indbetaler et depositum på kr. 300. Det fulde depositum får jeg retur efter endt festival, såfremt jeg møder op til mine vagter og overholder yderligere Regler & Vilkår.

– at jeg i tilfælde af afbud efter min afbudsdeadline mister mit depositum på kr. 300 – dette gælder uanset årsag til afbud.

– at jeg i tilfælde af udeblivelse eller andet brud på Tinderbox’ Regler & Vilkår både mister mit depositum på kr. 300 samt risikerer at blive opkrævet et gebyr på kr. 2.700 samt blive blacklistet som frivillig på Tinderbox i 3 år.

– at hvis jeg melder afbud som frivillig, men allerede har modtaget mit armbånd, skal jeg sende et billede af armbåndet afklippet til min frivilligkoordinator/teamleder som dokumentation. Overholder jeg ikke dette, har Tinderbox ret til, udover at beholde mit depositum, at opkræve et gebyr på kr. 2.700. 

Du kan læse mere om depositum, gebyr og blacklisting her

EUFORISERENDE STOFFER, ALKOHOL OG VOLD – Jeg er indforstået med,
– at brugen af og handel med euforiserende stoffer er forbudt. Oplever jeg brug eller handel, skal jeg hurtigst muligt kontakte enten min frivilligkoordinator, teamleder eller sikkerhedspersonalet på pladsen.

– at jeg ikke må møde beruset ind på min vagt, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke alkohol under min vagt.

– at det ikke er tilladt at forære noget væk fra en bod/bar eller andet på Tinderbox. Gratis udskænkning eller udlevering af mad- eller drikkevarer samt snyd med byttepenge vil blive opfattet som tyveri, som bliver meldt til politiet.

– at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer. Hverken dem med eller uden alkohol. Dette gælder også vand, som man kan hente i vandposter på pladsen i sin udleverede drikkedunk.

– at slåskampe, trusler og lignende ikke accepteres på Tinderbox.

VÆRDIGENSTANDE – Jeg er indforstået med,
– at det er mit eget ansvar, hvis jeg tager værdigenstande med på Tinderbox.

Alle frivillige på Tinderbox er forsikret via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker personskade, men ikke private ting. Tager du for eksempel din computer eller mobil med på Tinderbox, er det dit eget ansvar.

PRESSE OG ARTISTER – Jeg er indforstået med,
– at det ikke er tilladt at medbringe båndoptagere, videokamera, spejlreflekskameraer samt professionelt fotoudstyr uden forudgående tilladelse. Dog må du gerne medbringe små digitale videokameraer (lommestørrelse) og mobiltelefoner.

– at det er forbudt at tage billeder af artisterne, bede om en autograf eller på anden måde kontakte dem. Respekter artisternes privatliv.

– at al kommunikation med pressen foregår gennem ledelsen. Derfor må jeg ikke udtale mig til pressen om Tinderbox eller på vegne af Tinderbox. Jeg kan henvise til ”Press Zone” beliggende backstage.

FOTOGRAFERING – Jeg er indforstået med,
– at Tinderbox har fotografer på pladsen som tager billeder af gæster frivillige, til formål at offentliggøre billederne både på tinderbox.dk, Tinderbox og Frivillig på Tinderbox Facebook og instagram siderne. Jeg har som frivillig mulighed for at give samtykke til at Tinderbox må benytte billederne på nævnte sider i forbindelse med min tilmelding som frivillig. Jeg har yderligere mulighed for at melde billeder hvor jeg er identificerbar til frivillig@tinderbox.dk for at få dem slettet hvis jeg ønsker det.

WHERE WORDS FAIL, MUSIC SPEAKS

Følg os

loading social feed
Tinderbox

Tilmeld dig nyhedsbrevet